Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice vialittledarling littledarling
poisonlips
5638 846f 500

June 25 2015

poisonlips
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viashapeless shapeless

June 19 2015

poisonlips
6172 1b11
Reposted from18 18 viakatkad katkad
poisonlips
1898 1cb7 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viakatkad katkad
poisonlips
Reposted fromtowo85 towo85 viakatkad katkad
poisonlips
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaterriblelove terriblelove
poisonlips

June 18 2015

poisonlips
poisonlips
9835 8ffc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaja0409 kaja0409
poisonlips
8639 6361
Reposted fromxawery xawery viadreamadream dreamadream
poisonlips
5133 bdf4 500
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viashapeless shapeless
poisonlips
Ty pewnie jutro i tak pijesz ale jakbyś nie piła to zbieram ekipę na piwo, wpadaj!
— nie wiem czy chce wiedzieć, jaką mam opinię wśród znajomych :D
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viashapeless shapeless
poisonlips
Mój sposób to nie spać i pić tyle, żeby nie wpaść w panikę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viashapeless shapeless
1527 06da 500

Every. fuckin’. year.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viashapeless shapeless
poisonlips
Reposted frombluuu bluuu viashapeless shapeless
poisonlips
6280 1469 500
Reposted frombajaderra bajaderra viashapeless shapeless
poisonlips
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viashapeless shapeless

June 12 2015

poisonlips
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viatilde tilde
poisonlips
7402 b86b
Reposted frommartynkowa martynkowa viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl